U bent hier

Ouderraad

Samenstelling ouderraad

 • Marc Haex (voorzitter)
 • Jurgen Cuypers (penningmeester)
 • Patrick Carli (secretaris)
 • Vincent Van Benthem

Contactgegevens ouderraad

Stuur een e-mail

Volg ook onze Facebook groep door hier te klikken.

Wat is het doel van onze ouderraad ?

 1. Vragen en opmerkingen van de ouders bespreken met directie en leerkrachten en ze proberen op te lossen
 2. Meehelpen om de kwaliteit en de opvoeding van uw kind(eren) op school te bevorderen
 3. Jaarlijks activiteiten (fakkeltocht, kienavond, ijssalon) organiseren om met de opbrengst allerlei extraatjes te betalen die de school organiseert voor uw kind(eren)
 4. Een helpende hand toesteken, indien mogelijk, bij de activiteiten georganiseerd door de school (eetfestijn, schoolfeest, musical, ...)


U begrijpt dat dit niet allemaal kan gedaan worden door een paar mensen. Vandaar onze warme oproep aan u om mee de feesten te helpen organiseren of om bereid te zijn om op die dagen een handje toe te steken. U ziet , wij willen meer ouders betrekken bij de school en u bent allen van harte welkom!

Beste ouders, wij rekenen alvast op uw hulp en belangstelling !


Namens de ouderraad.

De 3 pijlers van het Daltononderwijs

verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

 • zelf kiezen aan welke taken je werkt, wanneer en met wie
 • een duidelijke structuur: instructie, verwerking in dag- of weektaken, moet- en mag-taken
 • ruimte voor keuzetaken

 

zelfstandigheid

Zelfstandigheid

 • zelfontdekkend leren en zelfstandig werken
 • omgaan met uitgestelde aandacht
 • elk kind is steeds bezig, alleen of in groep
samenwerken

Samenwerken

 • samen afspraken maken en respecteren
 • zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, maar ook voor anderen
 • in 'maatjeswerk' leren ze afwisselend met elk klasgenootje samenwerken