U bent hier

Schoolraad


De schoolraad van de Daltonschool is een adviserende vergadering, waarin vertegenwoordigers van het personeel en de ouders met de directie praten over de gang van zaken op onze school. De schoolraad vergadert tweemaandelijks en helpt bij taken die het beleid van een school met zich meebrengt, zoals het opstellen van een communicatieplan, het onderhoud van de gebouwen en speelplaats enz. De leden zijn ook een aanspreekpunt voor de ouders. De schoolraad heeft een goede samenwerking met de ouderraad, en nodigt de voorzitter wanneer nodig uit op de vergadering.

De huidige samenstelling van de schoolraad is als volgt:Directeur Ouders Personeel Socio-culturele milieu
Myrjam Langers Dhr. Karel Meermans (voorzitter) Mevr. Annemie Caymax Mevr.Ann Firman
  Dhr. Patrick Carli Mevr. Evelyne Brebels Mevr. Marina Coninx
    Cathy Schumacher  

 

De 3 pijlers van het Daltononderwijs

verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid

  • zelf kiezen aan welke taken je werkt, wanneer en met wie
  • een duidelijke structuur: instructie, verwerking in dag- of weektaken, moet- en mag-taken
  • ruimte voor keuzetaken

 

zelfstandigheid

Zelfstandigheid

  • zelfontdekkend leren en zelfstandig werken
  • omgaan met uitgestelde aandacht
  • elk kind is steeds bezig, alleen of in groep
samenwerken

Samenwerken

  • samen afspraken maken en respecteren
  • zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, maar ook voor anderen
  • in 'maatjeswerk' leren ze afwisselend met elk klasgenootje samenwerken